STUDENT BATCH 2017

1    SAURAV KUMAR MORYA
2    SABHNAM KUMARI
3    RUBI KUMARI
4    ARCHNA KUMARI
5    BANDHNA  KUMARI
6    SAHIN   FATIMA
7    SUDHA   KUMARI 
8    BANAZIRE AFTAB
9     PRINCE  KUMAR
10    NAZIA BANO
11    EARAM  EFTAKHAR
12    SAZIA  ESHRAT
13    SHRUTI  SRIVASTAR
14    ROKAYA   MANAHAJ
15    MANISH  KUMAR
16    DEVENDRA  KUMAR
17    SUMIT ANAND
18    SAKSHI  KUMARI 
19    AFRIN   FATIMA
20   SAHNA
21   MADAKHIN   KUMARI
22   MEGHA
23   SHRASHI SUMAN
24    SHNIYA  ANVAR
25   NEKAHAT  PARVIN
26     SITESH BHARTI
27     AAKHID  KUSHAN
28    KAANAT  FATHAM
29    PANKAJ   VARMA
30   ARMAN  HADAR
31   GHYAN SHANKAR PARSAD
32   SAHNA    PRIYANSHU
33   ROHIT   RANJAN
34   ALOK  KUMARI
35   LAKSHMI   KUMARI
36   ABHISHEK  KUMAR
37   NUPUR SHA  
38   MAHAVISH ZAMAN
39   SAURAV KUMAR PRABHAT
40   NUR  ALI NAZIR
41   PRATI  KUMAR
42   PRINCE  KUMAR
43   SADHAN  KHAN
44    KUMARI  AJITA
45   AUKAR NATH  AMAR
46    VIKASH  KUMAR
47    SAUMAYA   RAJ
48    ASHAD  NUMANI
49    GAURAV  RAY
50    AMARJIT  KUMAR